0 %

Informace a souhlas

Ceníme si Vašeho zájmu účastnit se mezinárodní studie o dopadech pandemie COVID-19 na život lidí. Oslovujeme respondenty v České republice, Kosovu, Polsku, Srbsku, Švýcarsku a Velké Británii. Budeme se Vás ptát, jak prožíváte pandemii COVID-19, kde získáváte informace o COVID-19 , jaké jsou Vaše pocity týkající se COVID-19 a menšin, a také na některé demografické údaje (např. věk). Budeme se ptát také na Vaše zkušenosti s migranty z Blízkého východu (např. ze Sýrie).

Chtěli bychom Vás požádat, abyste vyplnil/a dotazník dvakrát – nyní a přibližně za měsíc. Umožní nám to zjistit, jak se Vaše zkušenosti s pandemií COVID-19 mění v čase. Pokud se zúčastníte obou výzkumů, budete mít možnost získat finanční odměnu. V každé zemi, která se účastní výzkumu, plánujeme získat údaje od minimálně 300 respondentů/respondentek. Z nich náhodně vylosujeme tři respondenty/respondentky, kteří se účastnili obou výzkumů, a odměníme je částkou 1000 Kč. Budeme po Vás chtít Vaši e-mailovou adresu, abychom mohli propojit data z prvního a druhého výzkumu a kontaktovat Vás v případě výhry v loterii.

Svou účastí přispějete k pochopení dopadů pandemie COVID-19 na lidi žijící v různých zemích.

Přečtěte si, prosím, níže uvedené podmínky, než vyjádříte souhlas s účastí, kliknutím na ANO. Můžete kontaktovat výzkumníky a na cokoliv v souvislosti s výzkumem se jich zeptat předtím, než se do výzkumu zapojíte (podrobnosti níže).

Podmínky
Musím se výzkumu účastnit?
Mějte, prosím, na paměti, že Vaše účast ve výzkumu je dobrovolná. Můžete ji ukončit kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu ještě před odesláním svých odpovědí tím, že zavřete svůj internetový prohlížeč. Účast nepřináší rizika větší než běžná kancelářská práce.

Jak budou údaje použity?
Vaše údaje zůstanou důvěrné. Hned poté, co propojíme Vaše údaje z prvního a druhého výzkumu, tak vymažeme Vaši e-mailovou adresu. Tímto způsobem budou data zcela anonymizována a dále uchovávána podle bezpečnostních předpisů. Vaše IP adresa je dostupná automaticky, bude však ihned po skončení vyplňování smazána. Datový soubor bude uchováván po dobu minimálně 10 let od publikování nebo zveřejnění.

Kdo bude mít přístup k Vašim údajům?
Výzkumný tým zpracuje údaje, které poskytnete, za účelem výše popsaného výzkumu. Žádáme Vás o svolení použít Vaše anonymizované údaje ve vědeckých studiích a sdílet anonymizované údaje s dalšími výzkumníky (např. v on-line databázi).

Výzkumníci pracující na tomto projektu jsou: Mgr. Tibor Žingora, Ph.D. Michèle Birtel, Ph.D., doc. Mgr. Sylvie Graf, Ph.D., doc. PhDr. Martina Hřebíčková, DSc., Mgr. David Lacko, Mgr. Mirjana Rupar, Ph. D., Mgr. Jaroslav Točík, Mgr. Shpend Voca. Výzkumníci pracují v jedné z následujících institucí: Akademie věd ČR, Univerzita v Greenwichi, Univerzita v Bernu, Jagelonská univerzita, AAB College.

Co udělat, pokud se vyskytne problém?
Projekt byl posouzen a schválen etickou komisí. Pokud máte obavy související s čímkoliv ohledně projektu, kontaktujte prosím Tibora Žingoru (tibor.zingora@psu.cas.cz). Uvedený výzkumník Vám oznámí, jak budeme Váš podnět řešit. Svůj souhlas s použitím údajů od Vás můžete odvolat, a to dokonce i po ukončení sběru dat. K tomuto účelu si vytvoříte osobní kód umožňující identifikovat Vaše odpovědi i poté, co bude z datového souboru odstraněna Vaše e-mailová adresa.

Upozorňujeme, že tohoto výzkumu se můžete účastnit pouze tehdy, pokud jste starší 18 let.
Pokud jste si přečetl/a výše uvedené informace a souhlasíte s účastí ve výzkumu s tím, že údaje (včetně osobních), které uvedete, budou zpracovány, jak bylo uvedeno, označte, prosím, níže svůj souhlas.
Page 1/9

Pokud máte dotaz nebo podnět týkající se projektu, kontaktujte Tibora Žingoru.